KENRO IZU PHOTOGRAPHY
SACRED PLACES

Egypt 107, 1983
Gelatin Silver print
Size 14 x 20

1 of 60 >
Thumbnail

 Egypt 107, 1983